Josep Carol, arquitecte

Projectes on hem col·laborat

Plantacions i xarxa de reg sobre un aparcament semi enterrat i els seus talussos laterals, per a un supermercat.
Planta general