Ajuntament de Polinyà

Projectes realitzats

Creació de l'inventari en suport GIS i propostes de millora de la gestió i manteniment dels espais verds urbans. Anàlisi de costos i propostes d'inversions...