Ajuntament de Sabadell

Projectes realitzats

Projecte executiu d'arranjament d'espais verds i parterres als Districte 5 i 6 de la ciutat de Sabadell
Sotsbase per a paviment que compatibilitza la funció portant i la fertilitat pel creixement de les arrels, segons la metodologia de la Universitat de Cornell...
Preparació de sòl estructural