Ajuntament del Prat de Llobregat

Projectes realitzats

Xarxa de reg dels talussos del marge dret del riu Llobregat, a l'alçada del Prat de Llobregat. Instal·lació que combina aspersors de més de 20...
Esbós per a una rotonda urbana al límit amb el parc agrari del Baix Llobregat
Fotomuntatge rotonda
Disseny d'una plantació de tanca arbustiva multiespecífica, amb espècies autòctones i adaptades de gran desenvolupament. El resultat és una tanca de creixement lliure, sense retall,...
Rehabilitació de la jardineria de la Pça Espanya del Prat de Llobregat, amb creació d'un perímetre de corten i xarxa de reg per degoteig. Plantació...