ALDI

Projectes realitzats

Zona verda pública sobre un antic jardí particular abandonat, així com espais exteriors del supermercat adjacent. Tria i aprofitament de la vegetació existent, complementada amb...
Fotomuntatge