Diputació de Barcelona

Projectes realitzats

Xarxa de reg i plantacions ornamentals de la Zona esportiva de Masnou al costat del cementiri.
Anàlisi ambiental-paisatgístic i projecte bàsic de recuperació d'un espai fluvial peri-urbà: proposta d'accessos i zones d'ús. Anàlisi de la vegetació existent i aprofitament dels recursos...
Creació de l'inventari en suport GIS i propostes de millora de la gestió i manteniment dels espais verds urbans. Anàlisi de costos i propostes d'inversions...
Curs de poda d'arbrat adreçat a la brigada municipal de l'Ajuntament de Badalona
Estudi previ liderat per la Diputació de Barcelona per analitzar les possibles alternatives de millora del pas tradicional de vianants que comunica el Barri de...