Sorigué

Projectes realitzats

Projecte de jardineria pel restaurant Mc Donald's de Rubí, que modernitza la imatge paisatgística de l'entorn i en millora la visibilitat.
Disseny de plantacions i reg a la delegació del grup Sorigué a Madrid

Projectes on hem col·laborat

Xarxa de reg i plantacions ornamentals de l'espai públic adjacent al Museu Olímpic, així com de la plaça superior. Integracio paisatgística dels talussos creats amb...
Rehabilitació integral dels jardins sobre coberta del complex empresarial D38 al Passeig de la Zona Franca. Millora de terres, del drenatge i canvi d'espècies, per...
Terrassa d'ús corporatiu per a uns despatxos d'executius d'alt nivell, a Barcelona. Jardineres de fusta amb plantes mediterrànies en un ambient molt exposat al vent...
Remodelació de la Rambla del Celler, consistent en la renovació complerta de l'arbrat i la vegetació ornamental de l'avinguda central (executat), ampliació de voreres i...
Rambla del Celler
Protecció de la vegetació existent, disseny de plantacions i de la xarxa de reg d'aquest parc urbà, integrat a l'equip liderat per Anna Planas. Finalista...
Disseny de plantacions i reg a la delegació del grup Sorigué a Madrid