Carlos Carnicer, arquitecte

Projectes on hem col·laborat

Guanyadors del concurs d'idees. Projecte executiu i direcció facultativa de la xarxa de reg i plantacions ornamentals.
Parc dels Ametllers. Març 2014