Jacint Pla

Projectes on hem col·laborat

Recull i programació de les transformacions a llarg termini de les zones verdes, per millorar l'eficiència en l'ús de l'aigua i racionalitzar els recursos de...