Projectes | Jardins corporatius | WTC Almeda Park

Panoràmica plaça

WTC Almeda Park

Participació en la Direcció Facultativa de la remodelació del jardí, gestió del manteniment de jardineria i de les petites transformacions posteriors, a partir d'un projecte de SCPaisajismo.

Any: 
2010
Lloc: 
Cornellà
Àrea: 
23.300 m2
Pressupost: 
138.245€
Mapa: