Projectes | Parcs urbans

Protecció de la vegetació existent, disseny de plantacions i de la xarxa de reg d'aquest parc urbà, integrat a l'equip liderat per Anna Planas. Finalista...
Avantprojecte de parc per al descans i lleure dels usuaris de l'aeroport d'Alger, amb cafeteria i prades de gespa, així com zones d'ombra i repòs...
Disseny de plantacions, de coberta vegetal i xarxa de reg del parc dels arquitectes Antoni Barceló i Bàrbara Balanzó, en col·laboració amb ERF
Recuperació paisatgística i formació de diferents plataformes per a usos ciutadans, sobre un terreny antigament ocupat per un torrent i que s'ha anat cobrint mitjançant...
Parc del Torrent Gros, Santa Maria d'Oló
Disseny de les plantacions i la xarxa de reg de dos parcs forestals a Gavà. Definició del tractament de la vegetació preexistent.
Avantprojecte d'ordenació general d'un parc de 3 ha, destinat a acollir grans esdeveniments culturals com ara concerts, fires i trobades internacional de globus aerostàtics...
Anàlisi ambiental-paisatgístic i projecte bàsic de recuperació d'un espai fluvial peri-urbà: proposta d'accessos i zones d'ús. Anàlisi de la vegetació existent i aprofitament dels recursos...
Definició de plantacions i xarxa de reg per al parc públic situat a Torre Baró, en la ubicació de l'actual viver municipal d'arbrat de recuperació...
Plantacions ornamentals i xarxa de reg del Parc Públic de Can Robert en l'espai veí al ferrocarril.
Restauració de la jardineria i xarxa de reg, coincidint amb la construcció del passeig i la renovació dels paviments artesanals.
Plantacions al Parc de Valldaura: nou parc sobre una riera canalitzada i abocaments incontrolats de runa, restauració d'un talús i la renovació d'un parc urbà...
Projecte bàsic, constructiu i direcció d'obres d'un parc urbà amb escultura d'Oriol Rius i edifici de serveis.
Disseny de les plantacions, en equip amb els tècnics municipals, autors del projecte arquitectònic.
Disseny de plantacions i reg del tram de Montjuïc entre el Castell i el 'Mirador de l'Alcalde'.