Projectes | Parcs urbans | Anell verd del front marítim, Palma de Mallorca

Anell verd del front marítim, Palma de Mallorca

Disseny de plantacions, de coberta vegetal i xarxa de reg del parc dels arquitectes Antoni Barceló i Bàrbara Balanzó, en col·laboració amb ERF

Categoria:

Any: 
2011
Lloc: 
Palma de Mallorca
Àrea: 
2 ha
Pressupost: 
844.664€
PDF: 
Mapa: