Projectes | Restauració del paisatge | Clausura d'abocador, Canet de Mar

Clausura d'abocador, Canet de Mar

Perfilat del terreny, conducció de les aigües pluvials i plantacions per a la integració paisatgística d'aquest antic abocador de runa

Any: 
2011
Lloc: 
Canet de Mar (Maresme)
Àrea: 
8,1 ha
Pressupost: 
99.387€
Mapa: