Projectes | Restauració del paisatge | Parc del Torrent, Balaguer

Parc del Torrent, Balaguer

Restauració de la coberta vegetal dels talussos del carrer dels Arços, als entorns de la muralla de Balaguer

Any: 
2010
Lloc: 
Balaguer (Lleida)
Àrea: 
9.500 m2
Pressupost: 
67.466€
PDF: 
Mapa: