Ajuntament de Gavà

www.gavaciutat.net

Projectes realitzats

Disseny de les plantacions i la xarxa de reg de dos parcs forestals a Gavà. Definició del tractament de la vegetació preexistent.