col·laboradors

col·laboradors

Quan la ocasió ho requereix configurem equips multidisciplinars que permeten abordar propostes complexes, oferint fiabilitat, solvència tècnica i sostenibilitat ambiental.

Al llarg dels anys hem treballat integrats en tots aquests equips. Podeu veure els respectius projectes en la fitxa de cada col·laborador.