Ajuntament de Terrassa

Projectes realitzats

Projecte executiu d'arranjament dels entorns de la Riera de les Arenes i d'un camí del Parc Agroforestal per a passeig de bicicletes i vianants...
Ordenació i condicionament de camins de diverses pistes forestals i corriols del Parc Agroforestal

Projectes on hem col·laborat

Restauració d'una finca amb antics abocaments de runa al carrer del Xot.