Ajuntament de Viladecans

Projectes realitzats

Proposta guanyadora per a la plaça del Sector de Llevant a Viladecans, consistent en l'aprofitament d'una antiga bòvila existent, la construcció d'un dipòsit de retenció...
Vista general de la plaça