Nou Gelida Residencial, promotors immobiliaris

Projectes realitzats

Barrera anti-soroll, revegetació de talussos i jardí comunitari.