Ajuntament de Balaguer

www.balaguer.net

Projectes realitzats

Restauració de la coberta vegetal dels talussos del carrer dels Arços, als entorns de la muralla de Balaguer